VLOERVERWARMING

'Een warme combinatie'

Parket op vloerverwarming

Steeds vaker worden parket en vloerverwarming met elkaar gecombineerd. Dit is niet verwonderlijk. De combinatie zorgt voor een behaaglijke vloer met een warme en natuurlijke uitstraling. Om je daarvan te laten genieten van deze combinatie, is het wel zaak voor ons om bepaalde voorzorgsmaatregelen te nemen. Wij willen je met deze handleiding een leidraad geven, die er zorg voor draagt de risico’s, die deze combinatie met zich meebrengt, tot een minimum te beperken.

Welke soorten vloerverwarming zijn er op de markt?

Natte vloerverwarming

 

Bij deze vorm liggen de verwarmingsbuizen in de (strijklaag). Deze strijklaag dient te voldoen aan NEN2741. Daarnaast moet de vereiste theoretische geleidingsweerstand tussen de 0,10- 0,12 m2 K/W liggen. Een belangrijk aspect is de dekking van de afwerklaag boven de vloerverwarmingsleiding. Deze moet minimaal 3 cm zijn in verband met sterkte en warmtespreiding in de vloer. Een grotere dekking is niet wenselijk uit oogpunt van regelbaarheid van de verwarming.

 

De zandcement- of anhydriet dekvloer kan rechtstreeks op de constructievloer aangebracht zijn, een zogenaamde vaste dekvloer. In dit geval is de constructievloer aan de onderkant voorzien van een thermische en zonodig dampremmende isolatie. Bij een zwevende dekvloer dient er onder deze dekvloer een thermische- of thermisch- akoestische isolatielaag van voldoende hardheid te zijn aangebracht. Deze dient als vochtblokkade, voorkomt warmteverlies naar de fundering en kruipruimte en beperkt geluidsoverdracht in gestapelde bouw.

 

"Droogbouw" systemen op bestaande zandcementstrijklaag (bijv. Jupiter, WTH IFD Systeem).

 

Bij deze vorm zijn er veel minder randvoorwaarden dan bij de “natte” systemen. Op de vlakke (constructie) vloer worden isolatie/draagplaten van polystyreen of karton gelegd. Hierin worden warmtegeleidingsplaten voorzien van goten aangebracht, waar de kunststof verwarmingsbuizen in komen te liggen. De verwarmingsbuizen worden daarna afgedekt met een afwerkvloer, bijvoorbeeld Fermacel-platen. De voordelen van deze toepassing kan met een lage opbouwhoogte. van circa 1,5 cm. 

Elektrische vloerverwarming

 

Deze zwakstroomverwarming wordt aangebracht in een dikke strijklaag of in microbeton. Er bestaan ook systemen die in matten op de strijklaag worden gelegd. Tegenwoordig zijn er, verbeterde varianten op de markt gekomen, die ook plaatselijk kunnen verwarmen. Bij de juiste verlegging van de verwarmingsmatten is de vloertemperatuur zeer egaal en goed regelbaar. Voor een juiste keuze laat je vooraf goed inlichten door de installateur.

Is vloerverwarming nodig wanneer je een parketvloer aanschaft?

 

De voor- en nadelen van vloerverwarming onder een houten vloerafwerking moeten goed worden afgewogen. Om te beginnen voelt een houten vloerafwerking zonder vloerverwarming in verhouding tot een stenen vloer niet koud aan bij het belopen met blote voeten. Dit heeft te maken met de lage warmtegeleidingscoëfficiënt van hout. Een belangrijke consequentie van vloerverwarming is, dat de temperatuur van de verwarming gedurende het stookseizoen maar geleidelijk mag variëren, om krimp en zwelling van het hout (en daardoor scheuren!) te voorkomen. Wij raden dan ook aan een H.R.-ketel aan te schaffen met modulerende eigenschappen, die er zorg voor draagt, dat uw vloerverwarming optimaal wordt gebruikt en hoge warmtepieken vermijdt. Snelle en/of grote wisselingen in de temperatuur van het water zijn niet aanvaardbaar en brengen schade toe aan uw parketvloer!

 

Een verwarmingsspecialist kan je hierbij adviseren. Verder mogen op een houten vloerafwerking met vloerverwarming geen losse kleden of karpetten worden gelegd. Hierdoor ontstaat warmteophoping. Dit geeft “verstikking” en mogelijk krimp. Ook kasten die tot onderaan gesloten zijn, hebben een isolerende werking, waardoor het hout extra wordt opgewarmd. Een goede relatieve luchtvochtigheid is belangrijk.

 

Note: WTH of Jupiter Vloerverwarming: "is hiervan geen schade bekend. Wij denken dat dit geen haalbare eis is!"

Is er een protocol waar ik me aan moet houden?

 

Wanneer gebruik wordt gemaakt van vloerverwarming in combinatie met een houten vloer, (parketvloer-, duoplank-, lamelplank-, visgraatvloer) is het nodig om het onderstaande uitvoeringsprotocol te volgen. Indien aan deze spelregels wordt voldaan, wordt het risico tot een minimum beperkt.

 

Uitvoeringsprotocol vóór het aanbrengen van de vloerafwerking

 • Bij natte systemen (buizen in zandcementvloer) dient de vloer minimaal 4 weken te drogen / uit te harden alvorens te starten met verwarmen. Een zandcementvloer droogt circa 1 cm per week. Bij een anhydrietvloer kan het drogen oplopen tot 7 weken. Controle (van vochtmeting) ,voordat de vloer gelegd wordt ,is dan ook een vereiste. Laat vooraf ,indien mogelijk de andryhietvloer, schuren om het vel te verwijderen.

 • Bij droogbouw systemen kunt je binnen 24 uur gewoon het systeem starten en gelijk beginnen met de montage van de parketvloer. Uiteraard dien je tijdens de montage de vloer niet te verwarmen

 • Het water van de vloerverwarming verwarmen tot 20ºC.

 • Gedurende vijf achtereenvolgende dagen de temperatuur van het water verhogen met telkens 5 ºC per dag tot de maximale werktemperatuur van 45 ºC.

 • Deze temperatuur van het water van de vloerverwarming verlagen met 5ºC per dag tot 20ºC. Bij een vaste dekvloer is het stapsgewijze verlagen van de temperatuur niet nodig. Dan wel 5 rustdagen in acht nemen.

 • Bovenstaande cyclus eenmaal herhalen.

 

 Aanbrengen van de parketvloer

 • Bij  levering dienen de houten vloeren te acclimatiseren onder de gebruikelijke omstandigheden van de ruimte of omgeving waar ze komen te liggen. Tijdens dit acclimatiseren mag de temperatuur niet lager zijn dan 10 ºC en niet hoger dan 20 ºC. Een relatieve luchtvochtigheid tussen de 45 en 60% is wenselijk. 

 • Bij montage van de houten vloer dient de vloerverwarming op lage kamertemperatuur te staan (circa 15 graden).

 • Gebruik een hechtprimer voor de aanhechting van de lijmen.

 • Voor een goede lijmaanhechting met de houten vloer is een primer aan te raden.

 • Gebruik een Polymeerlijm die volgens de fabrikant geschikt is voor vloerverwarming.

Na het aanbrengen van de houten vloerafwerking

 • 2 tot 3 dagen wachten.

 • De temperatuur van het water verhogen (volgens bovenstaand schema) tot de maximale watertemperatuur van 40 ºC.

 • De temperatuur van het woonoppervlak mag hoogstens 24 ºC bedragen.

 • Tijdens het stookseizoen de temperatuur van de vloer en het water geleidelijk laten variëren (een HR ketel doet dit automatisch!) en geen nachtverlaging toepassen.

Hoe kan ik de risico's van werking van het hout zo veel mogelijk voorkomen?

 

Om de bestaande risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten, is het noodzakelijk te zoeken naar een geschikt type houten vloer. De meest geschikte soorten parket op vloerverwarming zijn rechtstreeks verlijmde, traditionele parketvloeren (zoals mozaïek in combinatie met 6 of 9 mm tapisvloeren) is ook mogelijk. Om hierop een parketvloer te verlijmen. 2-laags of 3-laags duoplanken / lamelplanken, worden rechtstreeks verlijmd op een zandcement of anhydrietvloer. Deze type vloeren,  hebben de laagste isolatiewaarden, m.a.w. geven de warmte het beste door. 

Welke houtsoort kan ik het beste nemen?

Om te beginnen is de keuze natuurlijk vrij. Sommige houtsoorten zijn echter stabieler dan andere. Er zijn zelfs houtsoorten die niet te aan te raden zijn op vloerverwarming. Houtsoorten als: Beuken, Jatoba, Guatambu, Essen, Robijn en Maple worden sterk afgeraden op vloerverwarming.

De houtsoorten die het minst vochtgevoelig zijn, zijn het meest geschikt voor vloerverwarming. Dit zijn de traditionele houtsoorten zoals: Eiken, Merbau, Afzelia, Afrormosia, Panga-Panga, Padoek, Wengé, Teak en Kambala. Deze houtsoorten kunnen, mits aan de voorschriften wordt voldaan, prima in combinatie met vloerverwarming gebruikt worden.

Moet ik voorstrijken of een vochtscherm aanbrengen?

 

Bij natte systemen geniet het de voorkeur om een PU vochtscherm aan te brengen op de cementdekvloer. Het is bekend dat er vloerverwarmingsbuizen op de markt zijn die in de loop der jaren poreus kunnen worden en vocht gaan afgeven aan de cementdekvloer. Dit is pertinent niet het geval bij buizen met KOMO keur!

Let op: na het aanbrengen van een vochtscherm kan er alleen met PU-lijmen worden gewerkt!

Wat voor lijm moet er gebruikt worden?

 

In verband met verlijmen zijn zowel PU lijmen als Polymeerlijmen mogelijk. Belangrijk bij de verlijming is, dat de verwarming laag staat. Het opnieuw verwarmen dient volgens het protocol, zoals hierboven is beschreven, te gebeuren.

Wat moet ik doen om het hout stabiel te houden wanneer de verwarming aanstaat?

 

Parketvloeren worden teruggedroogd tot een vochtpercentage van 7-9%. Dit houtvochtpercentage is in evenwicht met een luchtvochtigheid van 50% – 60%. Bij een verandering in luchtvochtigheid zal het houtvochtpercentage veranderen. Verandering van houtvochtpercentage impliceert dat het hout krimpt of uitzet. Je kunt je voorstellen dat eenzijdige verwarming van de onderkant van de vloer het hout vanaf de onderkant uitdroogt. Luchtvochtigheid moet dus in theorie worden toegevoegd, om het evenwicht te behouden en er dus geen (of minder) krimpnaden kunnen ontstaan.

 

Veelal is het verstandig dit door middel van een luchtbevochtiger te realiseren. Goede afspraken maken met je verwarmingsspecialist voorkomt problemen!

Vraag de installateur naar de exacte specificaties van het systeem, o.a. in verband met voldoende verwarmingscapaciteit De vraag hierbij is of de oppervlaktetemperatuur van 28 °C voldoende is voor het bereiken van de gewenste ruimtetemperatuur en of er eventueel radiatoren moeten worden bijgeplaatst. Indien men geen radiatoren wenst, kan er als aanvulling wandverwarming worden toegepast.

 

Vloerkoeling

 

Vloerkoeling wordt steeds populairder, vandaar dat de combinatie met parket ook voorkomt. Bij vloerkoeling wordt er koud in plaats van warm water door de kunststofbuizen in de vloer geleid. Door koeling van het parket zal het houtvochtpercentage gaan stijgen, waardoor het hout gaat uitzetten. In dit geval zal er voldoende ruimte voor uitzetting gehouden moeten worden om schade aan het parket te voorkomen. Tevens is het bij een dergelijke installatie van belang dat er voorzieningen in de installatie zijn opgenomen die condensvorming voorkomen. De installatiespecialist kan je hierover informeren.

 

In het kort samengevat:

​​

 • Naadvorming kan worden beperkt door de luchtvochtigheid op peil te houden, eventueel gebruik maken van een luchtbevochtiger.

 • Raak niet in paniek als er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch krimpnaadjes ontstaan. Deze zullen, wanneer je de verwarming niet gebruikt (en de luchtvochtigheid weer de normale waarden aanneemt), weer grotendeels verdwijnen.

 • Gebruik rustige houtsoorten zoals onder andere Teak, Afzelia, Eiken, Kambala, Afrormosia, Panga-Panga, Wengé, Merbau of Padoek.

 

Zie voor de meest gestelde vragen en antwoorden over parket en vloerverwarming / vloerkoeling www.wth.nl

Een advies op maat over parket en vloerverwarming?

Neem contact op via telefoonnummer: 072  572 0021 of per e-mail: info@outlethoutenvloeren.nl

Je kunt geen rechten ontlenen aan onze samenvatting van gegevens omtrent vloerverwarming.

Outlet Houten Vloeren_logo.png

25 JAAR VAKKENNIS

FAMILIEBEDRIJF 'KORTE LIJNEN'

SNELLE LEVERTIJD

GROOT ASSORTIMENT