Outlet Store Vloerverwarming

Parket of Duo Planken op vloerverwarming

 

Steeds vaker wordt parket en Duo Planken (Multi Vloeren) en vloerverwarming en vloerkoeling met elkaar in contact gebracht. Dit is niet verwonderlijk, de combinatie zorgt voor een behaaglijke vloer met een warme en natuurlijke uitstraling.

 

Om de consument te laten genieten van deze combinatie is het wel zaak voor de parket specialist om bepaalde voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Wij, Outlet

 

Houtenvloeren, willen met deze handleiding u een leidraad geven, die er voor zorgt dat de risico’s die deze combinatie met zich meebrengt tot een minimum beperkt blijven.

 

 

 

 

Welk soort vloerverwarming is op de markt ?

 

 

Natte vloerverwarming

 

Bij deze vorm liggen de verwarmingsbuizen in de strijklaag. Deze strijklaag dient te voldoen aan NEN 2741. Daarnaast moet de vereiste theoretische geleidingsweerstand tussen de 0,10 en 0,12 m2 K/W liggen. Een belangrijk aspect is de dekking (zandcement/anhydriet) van de afwerklaag boven de vloerverwarmingsleidingen. Deze moet minimaal 2 cm zijn in verband met sterkte en warmtespreiding in de vloer. Een dikkere afwerklaag is niet wenselijk uit oogpunt van de regelbaarheid van de verwarming.

 

De zandcement- of anhydrietvloer kan rechtstreeks op de constructievloer aangebracht zijn. Hier spreekt men van een vaste dekvloer. In dit geval is de constructievloer aan de onderzijde voorzien van een thermische en zo nodig een dam werende isolatie. Bij een zwevende dekvloer (10dB) dient er onder deze dekvloer een thermische en akoestische isolatielaag van voldoende hardheid te zijn aangebracht. Deze dient als vochtblokkade, voorkomt warmteverlies naar de fundering en kruipruimte en beperkt geluidsoverlast in gestapelde bouw (appartementen).

 

Droogbouw systemen op bestaande zandcementvloer

 

Bij deze vorm zijn er veel minder randvoorwaarden dan bij de “natte” systemen. Op de vlakke constructievloer worden de isolatie draagplaten van Polystyreen of karton gelegd. Hierin worden warmtegeleidingsplaten voorzien van goten aangebracht, waar de kunststof verwarmingsbuizen komen te liggen. De verwarminsbuizen worden daarna afgedekt met een afwerkvloer, bijvoorbeeld Farmacel platen. Het nadeel van dit systeem is dat het aanmerkelijk duurder is dan het natte systeem. Hierdoor wordt dit droogbouw systeem voornamelijk in renovatieprojecten toegepast.

 

Voorstrijken en vochtscherm toepassen

Bij natte systemen geniet het de voorkeur om een 2 laags vochtscherm aan te brengen op cementdekvloer. Het is bekend dat er vloerverwarmingsbuizen op de markt zijn die in de loop der jaren poreus kunnen worden en vocht gaan afgeven aan de cementdekvloer. Bij dit systeem dient men te werken met een hecht- vochtprimer. Vervolgens kan na droging de vloer verlijmd worden met een Polyurethaan of Polymeer lijm.

 

Toe te passen lijmen

Het verlijmen van de houten vloerbedekking kan met Polyurethaan lijmen of MS Polymeer lijmen. Belangrijk bij het verlijmen is dat de vloerverwarming tijdig wordt uitgezet of in de winter op een laag niveau. Het opnieuw verhogen (aanzetten) gaat volgens het protocol als hieronder beschreven. Laat u vooraf goed adviseren door uw installateur !!

 

Rendement van vloerverwarming in combinatie houten vloerbedekking

Vloerverwarming kan alleen bij houten vloerafwerking die maximaal 18 mm dik zijn. De warmteweerstand van de vloerafwerking zelf mag hoogstens voor bijverwarming 0,18 m2 K/W en voor hoofdverwarming 0,14 m2 K/W bedragen, anders wordt de warmteoverdracht van het oppervlak te laag.

 

Type vloer warmtegeleidingsweerstand

Massief parket 14 – 15 mm ca. 0,040 m2 K/W

Tapis vloeren 6 mm op 12 mm spaanplaat ca. 0,100 m2 K/W

Duo Planken 18 mm ca. 0,116 m2 K/W

Tapis vloeren 9 mm op 12 mm spaanplaat ca. 0,119 m2 K/W

Duo Planken 20 mm ca. 0,119 m2 K/W

Uit bovenstaande indicaties blijkt dat hoe dunner de vloer, hoe meer warmte wordt doorgelaten. Exacte cijfers zijn afhankelijk van de gekozen houtsoort.

 

Hoe hou ik het hout stabiel wanneer de verwarming aanstaat?

 

Houten vloeren worden terug gedroogd afhankelijk van de houtsoort tot 8 tot 12 % Dit houtvochtpercentage is in evenwicht met een relatieve luchtvochtigheid van 50 tot 65 % Bij een verandering in de luchtvochtigheid zal het houtvochtpercentage veranderen. Verandering van het houtvochtpercentage impliceert dat het hout kan krimpen of uitzetten. Tevens kunnen er in de winter droogscheurtjes ontstaan, welke meestal in het voorjaar verdwijnen. Het is raadzaam om een goede luchtbevochtiger aan te schaffen, niet alleen voor het hout, maar ook voor mens en dier, planten, meubels en muziekinstrumenten.

 

U kunt zich voorstellen dat eenzijdige verwarming van de onderkant van de vloer het hout vanaf de onderkant uitdroogt. Luchtvochtigheid moet dus in theorie worden toegevoegd om het evenwicht te behouden en er geen of minder krimpnaden kunnen ontstaan.

 

Aan welk protocol moet ik mij houdenWanneer gebruik wordt gemaakt van vloerverwarming in combinatie met een houten vloer is het nodig om het uitvoeringsprotocol te volgen. Indien aan deze spelregels wordt voldaan blijft het risico tot een minimum beperkt. Uitvoeringsprotocol

 

Bij natte systemen (buizen in cement/beton/anhydride) droogt de vloer ca. 1 cm per week en men kan dus uitgaan van een droogtijd cq. uithardingstijd van ca. 4 weken, alvorens te starten met verwarmen. Bij droogbouw systemen kunt u binnen 24 uur het systeem opstarten en gelijk beginnen met de montage van de houten vloer. Uiteraard dient u tijdens de montage de vloer niet te verwarmen.

 

Ondergrond vochtgehalte Nederland Cementgebonden dekvloer hoogstens 2,0 % CM** Anhydride dekvloer hoogstens 0,3 % CM Spaanplaat 5 tot 12 % (massa) ** tot 5 % voorstrijken met vochtprimer.

 

Opstoken van vloerverwarming - voor het aanbrengen van de houten vloerHet water van de vloerverwarming verwarmen tot 20 graden Celsius.Gedurende vijf achtereenvolgende dagen de temperatuur van het water verhogen met telkens 5 graden Celsius per dag tot de maximale watertemperatuur van 45 graden Celsius.

 

Deze temperatuur van het water van de vloerverwarming verlagen met 5 graden Celsius per dag tot 20 graden Celsius. (Bij een droogbouw systeem is het verhogen en verlagen niet nodig, dan wel 5 rustdagen in acht nemen).Bovenstaande cyclus eenmaal herhalen. Voor het aanbrengen van houten vloeren.

 

Het hout moet vooraf gedurende ca. 1 week acclimatiseren in de ruimte onder de gebruikelijke omstandigheden of omgeving van de te leggen ruimte. Tijdens dit acclimatiseren mag de temperatuur niet lager zijn dan 10 graden Celsius en niet hoger dan 20 graden Celsius.

 

De relatieve luchtvochtigheid moet tussen de 45 en 65 % liggen. Schakel de vloerverwarming uit voordat de vloer wordt gelegd. Dit geldt ook voor het eventueel vooraf aanbrengen van een egalisatie laag of een hecht/vochtprimer. Gebruik een betrouwbare lijm die volgens de producent geschikt is voor vloerverwarming w.o. Polyurethaan of Polymeer. Hierop moet niet bezuinigd worden.

 

Na het aanbrengen van houten vloeren:

 

Minimaal 3 tot 7 dagen te wachten alvorens te verwarmen.De temperatuur van het water telkens met 5 graden Celsius te verhogen als hierboven reeds omschreven.Tijdens het stookseizoen de temperatuur van de vloer en het water geleidelijk laten wisselen. Een HR+ ketel doet dit automatisch.

 

Geen nachtverlaging toepassen.De temperatuur van het vloeroppervlak mag hoogstens 28 graden Celsius bedragen. Hoe risico’s van werking vermijden en/of voorkomenOm de bestaande risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten is het van belang om een geschikte houtsoort te kiezen. De meest geschikte houten vloeren, als Tapis in visgraat, stroken etc. en Duo Planken (Multi Vloeren – ECO planken), welke 2 laags zijn opgebouwd.

 

Lamel vloeren welke 3 laags zijn opgebouwd zijn minder geschikt op vloerverwarming. Met Tapis 6 mm of 9 mm dik (lees Parket) bestaat altijd kans op geringe naadvorming. Om deze kans te minimaliseren is het aan te bevelen om te werken met een Eiken mozaïek ondervloer (matjes). Deze ondervloeren zijn stabieler en hebben een betere warmtegeleiding. Uit welke betrouwbare houtsoort kan ik kiezenDe keuze is natuurlijk vrij, echter sommige houtsoorten zijn stabieler en beter geschikt voor verwerking op vloerverwarming.

 

Er zijn zelfs houtsoorten die wij niet aanraden op vloerverwarming. Minder gevoelige houtsoorten zijn de traditionele zoals Eiken – Merbau – Afzelia – Afrormosia – Panga-Panga – Padoek – Teak en Kambala. Gevoelige houtsoorten als Beuken – Robijnhout – Guatambo – Essen en Maple zijn niet aan te raden op vloerverwarming. Electrische vloerverwarming.

 

Deze zwakstroomverwarming wordt aangebracht in meestal een dikke strijklaag of in Microbeton. Er bestaan ook systemen die in matten op de strijklaag (afwerkvloer) worden aangebracht. Een nadeel van deze vorm van verwarmen is dat er grote temperatuurverschillen kunnen ontstaan. Recentelijk zijn er nieuwere verbeterde varianten op de markt gebracht, die ook plaatselijk kunnen verwarmen.

 

Aangezien de kosten van deze vorm van verwarmen hoge energiekosten met zich meebrengt komt deze vorm minder voor. Deze verwarming wordt voornamelijk toegepast in kleinere ruimtes als badkamers etc. Bij de juiste installatie van de verwarmingsmatten is de vloertemperatuur zeer egaal en goed regelbaar.

 

Is vloerverwarming nodig wanneer men een houten vloer aanschaft ?

 

De voor- en nadelen van vloerverwarming onder een houten vloeren moeten goed worden afgewogen Een houten vloer voelt zonder vloerverwarming niet koud aan bij het belopen met blote voeten. Dit heeft te maken met de lage warmtegeleiding van hout. Een belangrijke factor van vloerverwarming is, dat de temperatuur van de verwarming gedurende het stookseizoen geleidelijk moet veranderen om krimp, schuurvorming en zwelling te voorkomen.

 

Wij raden dan ook aan een HR ketel aan te schaffen met modulerende eigenschappen, die er zorg voor draagt, dat uw vloerverwarming optimaal wordt gebruikt en hoge warmtepieken vermijdt. Snelle en / of grote wisselingen in de temperatuur van het water zijn niet aanvaardbaar en brengen schade toe aan uw houten vloer ! Uw verwarmingsspecialist kan u hierbij adviseren.

 

Verder mogen op houten vloeren geen kleden of karpetten worden gelegd. Hierdoor ontstaat warmteophoping. Dit geeft verstikking en mogelijk extra krimp. Ook kasten die tot onderaan gesloten zijn hebben een isolerende warmte werking, waardoor het hout extra wordt opgewarmd. Het aanschaffen van een luchtbevochtiger is van essentieel belang.

 

Denk aan de relatieve luchtvochtigheid !! Maak goede afspraken met uw verwarmingsspecialist en voorkom problemen Vraag de installateur naar de exacte specificaties van het systeem in verband met voldoende verwarmingscapaciteit. De vraag hierbij is of de oppervlaktetemperatuur van maximaal 28 graden voldoende is voor bereiken van de door u gewenste temperatuur en of er eventueel radiatoren moeten worden bijgeplaatst.

 

Indien met geen radiatoren wenst denk dan aan extra wandverwarming of convectorput. Vloerkoeling Vloer- en wandkoeling wordt steeds populairder, vandaar dat de combinatie met houten vloerbedekking ook voorkomt. Bij vloerkoeling wordt er koud i.p.v. warm water door de kunststof buizen in de vloer geleid. Door koeling van het parket zal het houtvochtpercentage gaan stijgen, waardoor het hout gaat uitzetten.

 

In dit geval zal er voldoende ruimte voor uitzetting gehouden moeten worden om gevolgschade te voorkomen. Tevens is het bij een dergelijke installatie van belang dat er voorzieningen in de installatie zijn opgenomen die condensvorming dienen te voorkomen. De installatie specialist kan u hierover informeren. Samenvatting De vloer direct verlijmen op de cementdeklaag o.g. Bij traditioneel parket 6 tot 9 mm verlijmen op een Eiken matjes ondervloer.

 

Naadvorming kan beperkt worden door de aanschaf van een goede luchtbevochtiger. Raakt u niet in paniek als er krimpscheurtjes of enige naadvervorming zal ontstaan in uw vloer. Deze zullen in het voorjaar als u de verwarming niet gebruikt grotendeels verdwijnen. Gebruik rustige betrouwbare houtsoorten.

 

Bezoek over veel gestelde vragen en antwoorden over houten vloeren en vloerverwarming en/of koeling www.wth.nl U kunt geen rechten ontlenen aan onze samenvatting van gegevens omtrent vloerwarming.